สคพ.บางปะกง รับมอบต้นไม้ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง และเจ้าหน้าที่รับมอบต้นไม้ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา"ปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนัก 200 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเตรียมปลูก และในหน่วยงานกระทรวง พม.ทั่วประเทศ" ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา