ร่วมกับทีม One Home จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวจาก TP Map

          ว่าที่ร้อยตรีณัทกร  ธงสอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง   มอบหมายให้  นางวรรณภา   แพทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคนพิการ   ร่วมกับทีม  One Home  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัวจาก  TP  Map  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  อำเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา