ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกฯตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.pawn.co.th/assets/files/RxukTHgx23062021014818.pdf

วันที่ประกาศ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

25 มิถุนายน 2564