มติ ครม.

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 14 กันยายน 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 7 กันยายน 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 30 สิงหาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 24 สิงหาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 17 สิงหาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 10 สิงหาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 3 สิงหาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 29 มิถุนายน 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 22 มิถุนายน 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 15 มิถุนายน 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 8 มิถุนายน 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 1 มิถุนายน 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 20 เมษายน 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 5 เมษายน 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 30 มีนาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 16 มีนาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 2 มีนาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 26 มกราคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 19 มกราคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 12 มกราคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 5 มกราคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 29 ธันวาคม 2563

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 22 ธันวาคม 2563

มติคณะรัฐมนตรี (สรุปในภาพรวม) วันที่ 15 ธันวาคม 2563

มติคณะรัฐมนตรี เรื่องขอความเห็นชอบการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

มติคณะรัฐมนตรี เรื่องปฏิญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541