สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง พก. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564